Selecteer een pagina

Op 16 januari 2024 heeft het Europees Parlement officieel ingestemd met de nieuwe, strengere F-gassenverordening. Ook de Europese Raad heeft op 7 februari officieel ingestemd met de nieuwe F-gassenverordening. Daarmee is de invoering van de nieuwe verordening op 11 maart 2024 een feit.

Het Europees Parlement nam de overeenkomst over de nieuwe F-gassenverordening met 457 stemmen voor, 92 stemmen tegen en 32 onthoudingen aan. Na het Europees Parlement heeft de Europese Raad de teksten uit de overeenkomst formeel goedgekeurd. Op 20 februari 2024 zijn de teksten in het Publicatieblad (Official Journal of the European Union) gepubliceerd, waarna de nieuwe regels op 11 maart 2024 daadwerkelijk van kracht zullen zijn.
Vanaf 2050 is import en productie van F-gassen in de EU verboden. Het quotum is vanaf dat moment nul. In 2040 wordt opnieuw bekeken in hoeverre F-gassen nog nodig zijn. De toegekende quota voor F-gasproducenten en importeurs van F-gassen van buiten de EU moeten 3 euro per ton CO₂-equivalent betalen. Dit tarief wordt geïndexeerd aan de hand van de inflatie.
De toegestane GWP’s van koudemiddelen in apparaten en installaties die nieuw op de markt worden gebracht, gaan snel omlaag. Hieronder staan productverboden vermeld. Ze gelden alleen voor nieuwe installaties.

Regels voor koudemiddelen in stekkerklare airconditioning en warmtepompen (inclusief monoblocks)

Vanaf 1 januari 2027 geldt voor een capaciteit van ≤ 50 kW een GWP van maximaal 150.
Met ingang van 1 januari 2030 geldt ook voor een capaciteit van > 50 kW een GWP van maximaal 150.
Per 1 januari 2032 geldt voor een capaciteit van ≤ 12 kW een totaalverbod op F-gassen.

Regels voor koudemiddelen in kleine split-airconditioning en split-warmtepompen:

Vanaf 1 januari 2025 geldt voor singlesplit met een capaciteit van < 3 kg koudemiddelinhoud (uit Annex I) een GWP van maximaal 750. Met ingang van 1 januari 2027 geldt voor split-lucht/water met een capaciteit van ≤ 12 kW een GWP van maximaal 150. Per 1 januari 2029 geldt voor split-lucht/lucht met een capaciteit van ≤ 12 kW een GWP van maximaal 150. Met ingang van 1 januari 2035 geldt voor alle splits met een capaciteit van ≤ 12 kW een totaalverbod op F-gassen.

Regels voor koudemiddelen in grote split-airconditioning en split-warmtepompen

Vanaf 1 januari 2029 geldt voor alle splits met een capaciteit van > 12 kW een GWP van maximaal 750.
Met ingang van 1 januari 2033 geldt voor alle splits met een capaciteit van > 12 kW een GWP van maximaal 150.

Regels voor stationaire koeling

Vanaf 1 januari 2025 geldt voor koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik een GWP van maximaal 150 (ook HFO’s). Voor alle stekkerklare koelapparatuur, behalve chillers, geldt een GWP van maximaal 150. Voor koelapparatuur met F-gassen (ook HFO’s, die nu zijn toegevoegd) is een GWP van > 2.500 verboden (behalve om onder de -50 °C te koelen).
Met ingang van 1 januari 2026 geldt voor koelkasten en vriezers voor huishoudelijk gebruik een verbod op F-gassen.
Per 1 januari 2030 geldt voor koelapparatuur (behalve chillers) een GWP van maximaal 150.

Regels voor chillers

Vanaf 1 januari 2027 geldt voor chillers met een capaciteit van ≤ 12 kW een GWP van maximaal 150.
Met ingang van 1 januari 2032 geldt voor chillers met een capaciteit van ≤ 12 kW een F-gassenverbod.
Per 1 januari 2027 geldt voor chillers met een capaciteit van > 12 kW een GWP van maximaal 750.

Regels voor gebruik van F-gassen bij onderhoud/service

Vanaf 1 januari 2025 geldt voor alle koelapparatuur (onafhankelijk van de inhoud) een GWP van maximaal 2.500, met tot 2030 een uitzondering voor geregenereerd/gerecycled koudemiddel.
Met ingang van 1 januari 2032 geldt voor alle koelapparatuur behalve chillers een GWP van maximaal 750, met een uitzondering voor geregenereerd/gerecycled koudemiddel.
Per 1 januari 2026 geldt voor airco- en warmtepompapparatuur een GWP van maximaal 2.500, met tot 2032 een uitzondering voor geregenereerd/gerecycled koudemiddel.
Lekcontrole na reparatie moet na 24 uur (dus niet op dezelfde dag als de reparatie), maar binnen een maand plaatsvinden. Een uitzondering hierop geldt voor mobiele apparatuur (bijvoorbeeld in vrachtwagens en schepen); daar mag de lekcontrole wel direct na reparatie plaatsvinden.

F-gassencertificering

De certificering voor het werken met F-gassen blijft in de nieuwe F-gassenverordening verplicht. Volgens de nieuwe verordening is certificering ook nodig voor het werken met HFO’s en natuurlijke koudemiddelen (koolwaterstoffen, CO2, ammoniak), onafhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel. Details over precieze ingangsdatum worden binnenkort bekendgemaakt.

Elke 7 jaar hercertificering

Anders dan in de huidige verordening komt er met de nieuwe verordening een verplichting dat personen elke zeven jaar opnieuw certificeerd moet worden. Hoe zo’n hercertificering er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk.

Afbouw F-gassenquotum

In de nieuwe F-gassenverordening versnelt de afbouw van het F-gassenquotum in de EU. Vanaf 2050 mogen fabrikanten en leveranciers in de EU helemaal geen F-gassen meer produceren of importeren. HFO’s en medische F-gassen (voor inhalatoren) vallen nu ook onder quota.